Regulamin pola biwakowego KajMary

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp na pole biwakowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w regulaminie pola biwakowego należącego do firmy „KajMar” KajakiSulejow.pl
 2. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje zarząd dostępny pod numerem 502 735 726 oraz 502 94 11 22.
 3. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych kontaktując się z obsługą oraz uregulować należność za cały okres pobytu.
 4. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać telefonicznie.

II. ZASADY POBYTU:

 1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.
 3. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 4. Przebywający na terenie biwaku winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
  • Rozpalania ogniska na terenie pola biwakowego poza miejscem do tego przeznaczonym
  • Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu mogą być wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

III. CZAS POBYTU:

 1. Doba pobytowa na terenie pola biwakowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00
 3. Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie wycinamy drzew i krzewów.
 3. Dzieci przebywające na terenie biwaku,  winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW:

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren biwaku mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej
 2. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
 3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola biwakowego.
 4. Parkingi nie są strzeżone.

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT:

 1. Zwierzęta na polu biwakowym KajMary są bardzo mile widzane! 🙂
 2. Za zwierzę przebywające na terenie pola biwakowego odpowiada jego właściciel.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracane są opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 2. Firma „KajMar” nie ponosi odpowiedzialności finansowej za auta zaparkowane na polu biwakowym oraz za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.
 3. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z obsługą.

POLE BIWAKOWE KAJMARY NAD PILICĄ

Zapraszamy serdecznie na nasze pole namiotowe Kajmary nad Pilicą, położone na wschodnim krańcu wsi Stobnica (blisko Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi). Pole biwakowe znajduje się na 177km Pilicy (24 km rzeką za Przedborzem i 19 km przed Sulejowem), w pobliżu ujścia rzeczki Stobianki do Pilicy.

Nasze zalety to łatwy dojazd, położenie nad samą rzeką, otoczenie łąk i lasów oraz niezła infrastruktura – jak na pole namiotowe ;).

CZYTAJ WIĘCEJ