Regulamin spływów organizowanych przez firmę „Kajmar”

 1. Wszystkie warunki zawarte w Regulaminie wypożyczania kajaków odnoszą się również do organizowanych spływów.
 2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 4. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie.
 5. Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, wiosło, kamizelkę asekuracyjną i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.
 6. Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie.
 8. Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowego, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu.
 9. W przypadku rezygnacji Organizatora ze spływu w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, Kajmar dokonuje zwrotu wpłaconej w dniu zapisu zaliczki. W przypadku rezygnacji Organizatora w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu, Organizatorowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku spływu oraz wypożyczenia sprzętu zaliczka wynosi 25 % całkowitych kosztów wypożyczenia sprzętu.
 10. Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia rezygnacji do Kajmar.
 11. Wypożyczalnia kajaków Kajmar ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.
 12. Podpis złożony przez Organizatora na umowie najmu wiąże się z akceptacją przez niego i uczestników spływu Regulaminu spływów kajakowych.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.

POLE BIWAKOWE KAJMARY NAD PILICĄ

Zapraszamy serdecznie na nasze pole namiotowe Kajmary nad Pilicą, położone na wschodnim krańcu wsi Stobnica (blisko Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi). Pole biwakowe znajduje się na 177km Pilicy (24 km rzeką za Przedborzem i 19 km przed Sulejowem), w pobliżu ujścia rzeczki Stobianki do Pilicy.

Nasze zalety to łatwy dojazd, położenie nad samą rzeką, otoczenie łąk i lasów oraz niezła infrastruktura – jak na pole namiotowe ;).

CZYTAJ WIĘCEJ